browse this site https://www.crazyshit.me bent over girl gives sexy joi as she flashes her ass.
french wife blowjob. افلام فاصل اعلاني
Zaznacz stronę

Historia koła

Zamysł utworzenia Koła Łowieckiego nr 2 „Ryś”  w Krzymowie  powstał w 1986 roku.

W dniu 13.02.1986r odbyło się zebranie Koła łowieckiego nr 22  „Żubr” w Rychwale, na którym uchwalono podział Koła Łowieckiego nr 22 i odłączenie się dzierżawionego obwodu Łowieckiego nr 49 w Krzymowie. Podstawą podziału było pismo od Naczelnika Gminy Krzymów do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa w Koninie. Odłączony obwód łowiecki położony jest w Gminie Krzymów Władysławów, którego powierzchnia dzierżawionego obwodu wynosiła 5200ha.

Utworzone koło Łowieckie liczyło 17 osób. Byli to członkowie: E Augustyniak, S Cieślak, J Dymitrosa. L Gajewski, W Gwizd, J Michalski, A Parus, M Pogorzelski, J Piotrowski, K Popielarz, J Pieczątkiewicz, R Rybak, H Rybak, T Szafrański, Z Topolski, D Winer i J Wróblewski.

 

W skład Zarządu weszli:

Prezes  –   Jan Dymitrosa

Łowczy –  Tadeusz Szafrański

Sekretarz – Józef Pieczątkiewicz

 

Uroczyste polowania Hubertowskie i wigilijne odbywały się zgodnie z tradycją i etyką łowiecką, kończyły się biesiadą przy ognisku. Członkowie Koła brali udział przy budowie strzelnicy w Potażnikach. W 2001 roku z powodu braku własnego pomieszczenia do odbywania posiedzeń, zrodziła się myśl zakupu działki pod budowę nowej siedziby Koła.

W dniu 8 listopada 2001 r podpisano akt notarialny w sprawie zakupu działki o pow. 0,56 ha od Kol. Ryszarda Czajkowskiego. Pierwszymi pracami na działce było wykopanie stawu, wyrównanie terenu  i ogrodzenie, następnie budowa altanki przekazana od Kol. Edwarda Podchorodeckiego, oraz dobudowano drugą część przez Kol. Tadeusza Jaroszewskiego.

Wybudowanym kolejnym obiektem był Wigwam, który w całości wykonał własną siłą roboczą i ze swoich materiałów Kol. Sylwester Sipa. Również duży wkład przy organizacji tego przedsięwzięcia włożył ówczesny Prezes Kol. Władysław Gwizd oraz wszyscy członkowie Koła.

 

Wręczenie sztandaru Koła.

 

W 2006 roku rocznicę jubileuszu Koła Łowieckiego nr 2 „Rys” został przekazany sztandar dla Koła, odsłonięto i poświęcono kapliczkę ku czci św. Huberta oraz tablicę pamiątkową. Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w kościele w Krzymowie. Mszę odprawiono za myśliwych i dokonano poświęcenia sztandaru dla Koła Łowieckiego nr 2 „Ryś” przez księdza  kapelana ORŁ w Koninie. Po zakończonej uroczystości kościelnej wszyscy udali się do siedziby Koła, za jadącym na bryczce pocztem sztandarowym.

W poczcie uczestniczyli myśliwi i chorąży Andrzej Król, Kazimierz Popielarz, Ryszard Czajkowski, asekurantami pocztu sztandarowego byli wnukowie myśliwych. Bryczką powoził myśliwy naszego  Koła Kol. Tadeusz Jaroszewski. Po zebraniu się wszystkich na placu siedziby Koła w Drążnie, prezes Koła Władysław Gwizd powitał zaproszonych gości, myśliwych, przedstawicieli Zarządu Okręgowego PZŁ w Koninie, przedstawicieli władz powiatowych, gminnych  oraz samorządowych. Następnie przystąpiono do przekazania sztandaru przez przedstawiciela Zarządu Okręgowego PZŁ w Koninie Edwarda Lewandowskiego na ręce prezesa Władysława Gwizda. Zebrani wszyscy myśliwi złożyli uroszystą przysięgę na sztandar.

Następnym punktem uroczystości  było poświęcenie kapliczki ku czci św. Huberta i tablicy pamiątkowej umieszczonej na skalniku. Poświęcenia dokonał myśliwy z naszego Koła Ks. Sławomir Hejman.

Z okazji tych uroczystości, Zarząd PZŁ odznaczył Ryszarda Czajkowskiego i Władysława Gwizda  brązowymi medalami zasługi na rzecz PZŁ, a myśliwych z miejscowego Koła medalami okolicznościowymi.

Po uroczystościach zaproszono wszystkich na piknik i  zabawę taneczną. Na stoły podano dania z kuchni myśliwskiej i nie tylko, zabawa odbywała się w miłej atmosferze do późnych godzin wieczornych.

 

Koło obecnie- od 01.01.2014 r.

 

Po długoletniej chorobie odszedł z naszego Koła do krainy wiecznych łowów Łowczy Koła, wielki pasjonat przyrody i myślistwa.     Kol. Tadeusz Szafrański   , który swym 49 letnim stażem w myślistwie wychował wielu następców aby dbali o dobro Polskiego Łowiectwa. Zaszczepił w nich miłość do przyrody i współpracy z młodzieżą i innymi organizacjami oraz miejscową ludnością.

 

Stan Koła obecnie to 29 myśliwych. Selekcjonerzy-16 osób , dwóch instruktorów strzelectwa, dwóch strażników łowieckich oraz dwóch stażystów. Koło dzierżawi obwód 270 o łącznej powierzchni 5348 ha w tym powierzchni leśnej 1200 ha. Na terenie obwodu posiadamy 24 ambon, 15 paśników oraz wiele podsypów. Posiadamy 25 lizawek oraz ok. 1,5 ha poletek zgryzowych stanowiących żer dla zwierzyny. W magazynie posiadamy 3000 kg paszy treściwej , która zostanie przeznaczona do zimowego dokarmiania zwierzyny. Koło współpracuje z młodzieżą  z naszej Gminy, staramy się rozwijać zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w zakresie nauk przyrodniczych i zaszczepianiu szacunku dla przyrody. Młodzież  pracuje przy gromadzeniu karmy na zimowe dokarmianie oraz dokarmia zwierzynę. Większość prac członkowie wykonują nieodpłatnie na rzecz Koła .Zamierzenia Koła na najbliższy okres to poprawa stanów zwierzyny drobnej i grubej, realizowane to będzie przez utrzymywanie stałych karmisk, zapewnienie spokoju zwierzynie ,walka z kłusownictwem.

 

 

Tak w wielkim uproszczeniu wygląda Koło dzisiaj.

 

Opracował Henryk Głowacki

3gp desi that chick wins a hard dick.